MÜŞTERİ VE BEDSOPİA F.Z CO. (Prime Travel) ARASINDAKİ SÖZLEŞME

Bedsopia.com web sitesine hoş geldiniz. Bu web sitesi, yalnızca müşterilere seyahat bilgileri toplama, seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin kullanılabilirliğini belirleme, yasal rezervasyonlar yapma veya seyahat tedarikçileriyle başka bir şekilde iş yapma konusunda yardımcı olmak için oluşturulmuştur.

Bu web sitesi, aşağıda belirtilen tüm hükümleri, koşulları ve bildirimleri değiştirmeden kabul etmeniz koşuluyla size sunulmaktadır. Lütfen bu kullanım koşullarını dikkatlice okuyun. Sorumluluğun sınırlandırılması ve uyuşmazlıkların mahkeme yerine tahkim yoluyla çözülmesi hakkında önemli bilgiler içerir. Ayrıca, web sitesini nasıl kullanacağınızı da açıklayan ve bu sözleşmeye referans olarak dahil edilen gizlilik politikamızı da okumalısınız. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesini kullanarak, seyahat hizmetleri için herhangi bir rezervasyonu yaptığınız ya da çağrı merkezi temsilcilerimizle iletişime geçtiğiniz taktirde, o sırada yürürlükte olan kullanım koşullarının geçerli olacağını kabul edersiniz. Kullanım koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bu yolla herhangi bir rezervasyon yapmayınız.

WEB SİTESİNİN KULLANIMI

Bu web sitesini kullanmanız durumunda aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz varsayılır:

1. En az 18 yaşındasınız;

2. Bağlayıcı bir yasal zorunluluk yaratma yasal yetkisine sahipsiniz;

3. Bu web sitesini belirtilen kullanım koşullarına uygun olarak kullanıyorsunuz;

4. Bu Web Sitesini yalnızca sizin için veya yasal olarak adına hareket etmeye yetkili olduğunuz başka bir kişi için meşru rezervasyonlar yapmak üzere kullanacaksınız;

5. Bu tür diğer kişilere, onlar adına yaptığınız rezervasyonlar için geçerli olan Kullanım Koşulları hakkında, bunlarla ilgili tüm kurallar ve kısıtlamalar dahil olmak üzere bilgi vereceksiniz;

6. Bu web sitesinde tarafınızdan sağlanan tüm bilgiler doğru, güncel ve eksiksizdir;

7. Bir Bedsopia.com hesabınız varsa, hesap bilgilerinizi koruyacak ve hesabınızın siz ve sizin dışınızdaki herhangi bir kişi tarafından herhangi bir şekilde kullanılmasından tamamen siz sorumlu olacaksınız.

Bu Kullanım Koşullarının ihlali dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir zamanda ve herhangi bir nedenle bu Web Sitesine ve sunduğumuz hizmetlere herhangi birinin erişimini tamamen kendi takdirimize bağlı olarak reddetme hakkını saklı tutuyoruz.

ANLAŞMAZLIKLAR; TAHKİM

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), müşteri memnuniyetini taahhüt eder, bu nedenle bir sorununuz veya anlaşmazlığınız varsa endişelerinizi çözmeye çalışacağız. Ancak başarısız olursak, siz veya biz bu bölümde açıklandığı gibi talepleri takip edebiliriz.

Web Sitesinden, bu Kullanım Koşullarından, Gizlilik Politikamızdan, sağlanan herhangi bir hizmet veya üründen, müşteri hizmetleri temsilcilerimizle yapılan herhangi bir ilişkiden kaynaklanan veya bunlarla ilgili olarak sizinle aramızdaki her türlü anlaşmazlığı gayri resmi olarak çözme fırsatı vermek için veya tarafımızdan yapılan herhangi bir beyanda , Talebinizi BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Müşteri Desteği ile iletişime geçerek veya +902423224445 numaralı telefonu arayarak BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'e iletmeyi kabul edersiniz.

Talebinizi Müşteri Desteğine ilettiğiniz tarihten sonraki 60 güne kadar herhangi bir dava açmamayı veya tahkim davası başlatmamayı kabul edersiniz. İddialarınızı 60 gün içinde çözemezsek, tahkim yoluyla veya aşağıda belirtildiği gibi küçük talepler mahkemesinde telafi talebinde bulunabilirsiniz.

Siz ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), tüm İddiaların mahkeme yerine bağlayıcı tahkim yoluyla çözüleceğini kabul etmektesiniz, ancak siz ve biz hak ettikleri takdirde küçük talepler mahkemesinde bireysel olarak İddialar ileri sürebiliriz. Bu, bize, yan kuruluşlarımıza, seyahat tedarikçilerimize veya bizim aracılığımızla ürün veya hizmet sunan herhangi bir şirkete (bu tahkim sözleşmesinin lehtarları olan) karşı ileri sürdüğünüz tüm İddiaları içerir. Bu, Kullanım Koşullarının önceki sürümlerinin tahkim gerektirip gerektirmediğine bakılmaksızın, bu Kullanım Koşullarını kabul etmenizden önce ortaya çıkan tüm İddiaları da içerir.

Tahkimde yargıç veya jüri yoktur ve tahkim kararı mahkeme incelemesiyle sınırlıdır. Bununla birlikte, bir hakem, bireysel olarak bir mahkeme ile aynı tazminata hükmedebilir (yasal tazminatlar, avukatlık ücretleri ve masrafları dahil). Hakem, bu Kullanım Koşullarını takip etmeli ve uygulamalıdır.

Birleşik Arap Emirlikleri bizim ikametgâhımızdır” ve geçerli kanunun* yerel kanun olduğunu şart koşar.Taleplerin çözümüne yönelik tüm işlemler yalnızca bireysel olarak yürütülecektir ve sınıf, konsolide veya temsili bir eylemde olmayacaktır. Hakem, bu tahkim sözleşmesinin kapsamı ve İddiaların tahkim edilebilirliği ile ilgili konularda karar verme yetkisine sahip olacaktır. Herhangi bir nedenle bir Talep tahkim yerine mahkemede devam ederse, siz ve biz her birimiz jüri yargılaması hakkından feragat ediyoruz.

Bir tahkim yargılamasına başlamak için, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Group / BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'deki “BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Legal: Arbitration Claim Manager” a tahkim talep eden ve İddialarınızı açıklayan bir mektup göndermelisiniz. Size karşı tahkim talep edersek, verdiğiniz e-posta adresi veya açık adres üzerinden size bildirimde bulunacağız. TURSAB'ın kuralları ve dosyalama talimatları tursab.org adresinde mevcuttur.

YASAKLI FAALİYETLER

Bu Web Sitesindeki içerik ve bilgiler (seyahat hizmetlerinin fiyatı ve kullanılabilirliği dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve bu tür içerik ve bilgileri sağlamak için kullanılan altyapı bize, tedarikçilerimize ve sağlayıcılarımıza aittir. Bu Web Sitesi aracılığıyla rezerve edilen seyahat veya hizmet rezervasyonları için seyahat programınızın (ve ilgili belgelerin) sınırlı kopyalarını çıkarırken, başka şekilde değiştirmemeyi, kopyalamamayı, dağıtmamayı, iletmemeyi, sergilememeyi, gerçekleştirmemeyi, çoğaltmamayı, yayınlamamayı, lisanslamamayı, türev oluşturmamayı kabul etmektesiniz. Ek olarak, şunları yapmamayı kabul edersiniz:

1. Bu Web Sitesini veya içeriğini herhangi bir ticari amaçla kullanmak;

2. herhangi bir spekülatif, yanlış veya hileli rezervasyon veya talep beklentisiyle herhangi bir rezervasyon yapmak;

3. Bu Web Sitesinin herhangi bir içeriğine veya bilgisine, açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaç için herhangi bir robot, örümcek, kazıyıcı veya diğer otomatik araçlar veya herhangi bir manuel işlemi kullanarak erişmek, izlemek veya kopyalamak;

4. Bu Web Sitesindeki herhangi bir robot hariç tutma başlıklarındaki kısıtlamaları ihlal etmek veya bu Web Sitesine erişimi önlemek veya sınırlamak için kullanılan diğer önlemleri atlamak veya atlatmak;

5. Kendi takdirimize bağlı olarak altyapımıza mantıksız veya orantısız şekilde büyük bir yük bindiren veya bindirebilecek herhangi bir eylemde bulunmak;

6. Açık yazılı iznimiz olmaksızın herhangi bir amaç için bu Web Sitesinin herhangi bir bölümüne (herhangi bir seyahat hizmeti için satın alma yolu dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) derin bağlantı oluşturmak,

7. Önceden yazılı iznimiz olmaksızın bu Web Sitesinin herhangi bir bölümünü başka bir web sitesine "çerçeve", "ayna" veya başka bir şekilde dahil etmek.

Rezervasyonunuz veya hesabınız dolandırıcılık, suistimal veya şüpheli faaliyet belirtileri gösteriyorsa, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) adınız, e-posta adresiniz veya hesabınızla ilişkili tüm seyahat veya hizmet rezervasyonlarını iptal edebilir ve ilişkili tüm BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) hesaplarını kapatabilirsiniz. Herhangi bir dolandırıcılık faaliyetinde bulunduysanız, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) gerekli yasal işlemleri yapma hakkını saklı tutar ve dava masrafları ve zararlar da dahil olmak üzere BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in parasal kayıplarından sorumlu olabilirsiniz. Bir rezervasyonun iptal edilmesine veya bir hesabın dondurulmasına veya kapatılmasına itiraz etmek için lütfen BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Müşteri Hizmetleri ile iletişime geçin.

GİZLİLİK POLİTİKASI

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Inc., gizliliğinizi korumaya önem verir. Web Sitesini kullanımınızı da yöneten ve yukarıda belirtildiği gibi, uygulamalarımızı anlamak için referans olarak dahil edilen mevcut Gizlilik Politikamızı incelemek için lütfen burayı tıklayın: Gizlilik Politikası.

Kredi/banka kartı detayları ve kişisel olarak tanımlanabilir bilgiler saklanmayacak, satılmayacak, paylaşılmayacak veya üçüncü şahıslara kiralanmayacaktır.

Satıcı, çeşitli donanım ve yazılım metodolojileri dahil olmak üzere veri gizliliğini ve güvenliğini sağlamak için uygun adımları atar. Ancak (bedsopia.COM), çevrimiçi olarak ifşa edilen herhangi bir bilginin güvenliğini garanti edemez.

TEDARİKÇİ KURALLARI VE KISITLAMALARI

Seçtiğiniz seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin rezervasyonu ve satın alınması için ek hüküm ve koşullar geçerli olacaktır. Lütfen bu ek hüküm ve koşulları dikkatlice okuyun. Özellikle, bir uçak bileti satın aldıysanız, lütfen tedarikçinin web sitesinde bulunabilecek seyahat tedarikçisi tarafından düzenlenen taşıma şart ve koşullarının tamamını okuduğunuzdan emin olun. Tüm tutarların vadesi geldiğinde, ödenmesi ve tedarikçinin ücretlerin mevcudiyeti ve kullanımına ilişkin kurallarına ve kısıtlamalarına uygunluk dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, iş yapmayı seçtiğiniz herhangi bir tedarikçinin koyduğu satın alma hüküm ve koşullarına uymayı kabul edersiniz.Uçak bileti, yalnızca satın alma işlemi tamamlandıktan ve biletler düzenlendikten sonra garanti edilir. Havayolları ve diğer seyahat tedarikçileri fiyatlarını önceden haber vermeksizin değiştirebilir. Ödemenin tamamı zamanında alınmazsa rezervasyonunuzu iptal etme hakkını saklı tutarız.

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), size gidiş-dönüş bileti yerine iki tek yön bilet kombinasyonu için rezervasyon yapma fırsatı sunabilir. Kombine tek yön biletler daha fazla uçuş seçeneği sağlayabilir, genellikle daha ucuzdur ve aynı havayolunda veya farklı havayollarında birleştirilebilir. Gidiş-dönüş biletlerinin aksine, her tek yön bilet kendi kurallarına, kısıtlamalarına ve ücretlerine tabidir. Bu uçuşlardan biri, Müşterinin diğer uçuşta değişiklik yapmasına neden olan bir havayolu değişikliğinden (örn. İptal veya yeniden planlama) etkilenirse, etkilenmemiş uçuşta değişiklik yapmak için ortaya çıkan tüm ücretlerden Müşteri sorumlu olacaktır.

Bazı düşük maliyetli taşıyıcılar için, uçuşunuzun fiyatı, yerel para biriminiz cinsinden tahmini bir satın alma tutarı sağlamak ve kolaylık sağlamak amacıyla farklı bir para biriminden dönüştürülmüştür. Sonuç olarak, rezervasyon yaptığınızda, havayolu tarafından kredi kartınızdan tahsil edilen tutar, kur dalgalanmaları nedeniyle biraz farklı olabilir. Ekstreniz ayrıca, işlemin gerçekleştirilmesi için kartınızı veren kuruluşun bir ücretini ve uluslararası satın alımlar için geçerli vergileri içerebilir.

Bu sözleşme ile belirli hizmetleri ve / veya etkinlikleri sunan bazı üçüncü taraf sağlayıcıların, sundukları hizmete ve / veya faaliyete katılmadan önce sorumluluk feragatnamelerini imzalamanızı isteyebileceğini kabul etmektesiniz. Yine bu sözleşme ile bu tür bir tedarikçinin kurallarının ve kısıtlamalarının herhangi bir şekilde ihlal edilmesinin, geçerli seyahat ürününe veya hizmetlerine erişiminizin reddedilmesiyle, bu tür rezervasyonlar için ödenen parayı kaybetmenizle sonuçlanabileceğini anlamalı ve / veya bu tür bir ihlalin bir sonucu olarak maruz kaldığımız masraflar için hesabınızı borçlandırmamızın da söz konusu olabileceğini anlamalısınız.

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), otelin yer değiştirmesinden kaynaklanan herhangi bir masraftan sorumlu değildir.

Sıralama düzeni:

Seyahat edenler bu web sitesinde, planladıkları tatil için mükemmel oteli, uçuşu, araba kiralama, gemi seyahati veya etkinliği bulmalarına yardımcı olacak birçok seçeneğe sahiptir. Sayfanın üst kısmındaki "sıralama" ayarları, gezginlerin arama sonuçlarını fiyata, doğrulanmış yorum puanına veya diğer kriterlere göre sıralamasına olanak tanır. "Filtre" ayarları, gezginlerin seyahat ihtiyaçlarına uygun çeşitli seçenekleri dahil etmesine veya hariç tutmasına da olanak tanır. Hiçbir seçenek seçilmezse, aşağıda özetlenen kriterlere göre arama sonuçlarında bir dizi alakalı seçenek gösteririz:

• Lodging: Sizin için doğru olan teklifi hızlı ve kolay bir şekilde bulmanızı sağlamak istediğimizden, varsayılan sıralama düzenimiz mülklerin arama kriterlerinizle olan ilgisini yansıtır. Alaka düzeyini, bir tesisin konumu, değerlendirme puanları, mülkün popülerliği (sitelerimizdeki kaç gezginin o tesiste rezervasyon yaptığı ile ölçülür), tesis tarafından sağlanan içeriğin kalitesi gibi faktörleri dikkate alarak ölçüyoruz. Sitemiz aracılığıyla yapılan rezervasyonlar için bir tesisin bize ödediği tazminat, aynı zamanda benzer tekliflere sahip mülklerin yukarıda açıklanan ilgili faktörlere göre göreceli sıralaması için de bir faktördür. Varsayılan olmayan sıralamalarımızda (ör. Fiyata veya yıldız derecelendirmesine göre), benzer sonuçlara sahip mülkler yukarıdaki faktörlere göre sıralanacaktır.

• Uçuşlar: Varsayılan sıralama düzenimiz en düşük fiyatı temel alır. İki uçuşun aynı fiyata sahip olduğu durumlarda önce daha kısa olan uçuş listelenir.

• Araba Kiralama: Varsayılan sıralama siparişimiz öncelikle fiyata göre belirlenir, ancak popülerlik, müşteri yorumları, teslim alma konumu ve araç türü veya kategorisi gibi diğer ilgili faktörleri de dikkate alabiliriz.

• Cruise: Varsayılan sıralama düzenimiz, gemi seyahati derecesi, gemi yetkisi, günlük fiyat, menşe derecesi, varış noktası değerlendirmesi, seyir süresi ve rezervasyon penceresi gibi bir dizi ilgili faktöre dayanmaktadır.

• Etkinlikler: Varsayılan sıralama düzenimiz, fiyat, popülerlik, otel seçeneklerinden uzaklık ve gezgin geri bildirimleri gibi faktörler dikkate alınarak, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)’in her pazara aşina olan destinasyon yöneticileri tarafından manuel olarak seçilir.

• Tatil Paketleri: Birkaç farklı seyahat ürününü bir tatil paketinde birleştirirken, her ürün için sıralama düzenini belirlemek için yukarıda belirtilen kriterleri kullanırız.

Ek olarak, gezginlere en iyi deneyimi sunmak için hizmetimizi sürekli olarak optimize ediyoruz. Buna göre, zaman zaman farklı varsayılan sıralama düzeni algoritmalarını test edebiliriz.

ÖN ÖDEMELİ OTEL REZERVASYONLARI

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketinin, rezervasyonların yapılmasını kolaylaştırmak için otel tedarikçileriyle belirli oda fiyatlarını önceden görüştüğünü kabul etmektesiniz. Web Sitesinde gösterilen oda fiyatı, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri tarafından sizin adınıza rezerve edilen odalar için önceden kararlaştırılmış oda fiyatı ve hizmetleri için BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketi tarafından tutulan kolaylaştırma ücretinin bir kombinasyonudur. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) size, Web Sitesinde gösterilen oda fiyatı, artı vergi tahsilat ücretleri, hizmet ücretleri ve uygun olduğu durumlarda BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketinin hizmetlerindeki vergileri içeren toplam rezervasyon fiyatı üzerinden rezervasyon yaptırma yetkisi verir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketleri tarafından toplam rezervasyon ücretinin kredi kartınızdan tahsil edileceğini kabul edersiniz. Rezervasyon talebinizi gönderdikten sonra, bedsopia.com dahil BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketlerini, otel tedarikçileriyle ödeme düzenlemeleri yapmak da dahil olmak üzere, sizin adınıza otel rezervasyonlarını kolaylaştırması için yetkilendirirsiniz.

Otel tedarikçileri, vergi tutarları dahil olmak üzere belirli ücretler için BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketlerine fatura keser. Otel tedarikçileri, yürürlükteki vergilerin geçerli vergi yetki alanlarına havale edilmesinden sorumludur. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinden hiçbiri, müşterimizin seyahat düzenlemelerini rezerve ettiğimiz tedarikçi ile ortak tedarikçi olarak hareket etmez. Vergilendirilebilirlik ve uygun vergi oranı konuma göre büyük ölçüde değişir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketleri tarafından otel tedarikçilerine ödenen fiili vergi tutarları, otelin müşterilerimiz tarafından fiilen kullanıldığı anda yürürlükte olan oranlara bağlı olarak vergi iade ücreti tutarlarından farklı olabilir. Seyahat rezervasyonunuza hizmet verirken ek tazminat olarak hizmet ücretlerini alıyoruz. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketleri tarafından hizmetleri için tutulan hizmet ücretleri, otel rezervasyonunun miktarı ve türüne göre değişir.

Ön ödemeli otel rezervasyonunuzu iptal edebilir veya değiştirebilirsiniz, ancak otel rezervasyonuna ilişkin kural ve kısıtlamalarda belirtilen iptal veya değişiklik ücreti tarafınızdan tahsil edilecektir. Rezervasyonu yaptığınız otel için geçerli olan ve otele göre değişen (genellikle 24 ila 72 saat) iptal politikası süresinden önce rezervasyonunuzu iptal etmezseniz veya değiştirmezseniz, varış tarihinizden önce geçerli olan gecelik ücrete tabi olacaksınız. Rezervasyonunuzun ilk gecesi için gelmemeniz ve rezervasyonunuzdaki sonraki geceler için check-in yapmayı planlamanız durumunda, iptali önlemek için rezervasyon değişikliklerini en geç rezervasyonun ilk gece tarihinden önce bizimle teyit etmelisiniz.

Yaptığınız iptal veya değişiklik ücretlerini ödemeyi kabul edersiniz. Sınırlı durumlarda, bazı oteller, otel rezervasyonuna ilişkin kural ve kısıtlamalarda belirtildiği gibi, rezervasyonların yapıldıktan sonra değiştirilmesine veya iptaline izin vermez. Ön ödemeli otel rezervasyonlarınızla ilgili olarak konulan Kullanım Koşullarına uymayı kabul edersiniz.

Satış, kullanım ve / veya yerel otel doluluk vergileri, belirli yargı alanlarında hizmetlerimiz için aldığımız miktarlara (hizmet ücreti ve / veya kolaylaştırma ücreti) uygulanır. Hizmetlerimizdeki gerçek vergi tutarları, otel konaklamanız sırasında geçerli olan oranlara bağlı olarak değişebilir.

Aynı otel / konaklama tarihleri​​için 8 odadan fazlası için online rezervasyon yapamazsınız. Ayrı rezervasyonlarda toplamda 8'den fazla oda için rezervasyon yaptığınızı tespit edersek, rezervasyonlarınızı iptal edebilir ve varsa sizden bir iptal ücreti alabiliriz. İade edilmeyen bir depozito ödediyseniz, depozitonuz kaybedilecektir. 9 veya daha fazla oda için rezervasyon yapmak isterseniz, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in grup seyahat uzmanları ile +902423224445 numaralı telefonu arayarak veya çevrimiçi grup seyahat formunu doldurarak iletişime geçmelisiniz. Grup seyahati uzmanlarımızdan biri talebinizi araştıracak ve rezervasyonunuzu tamamlamak için sizinle iletişime geçecektir. Yazılı bir sözleşme imzalamanız ve / veya iade edilmeyen bir depozito ödemeniz istenebilir.

Bazı otel tedarikçileri, konaklamanız sırasında ortaya çıkan ek masrafları karşılamak için check-in sırasında kredi kartı veya nakit depozito göstermenizi isteyebilir. Bu tür bir depozito, otel rezervasyonunuz için BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) tarafından alınan herhangi bir ödemeyle ilgisi yoktur.

BANKA VE KREDİ KARTI ÜCRETLERİ

Ödemenizi işleme koyduğumuzda, ödemeniz Amerika Birleşik Devletleri'nde işlenir. Seyahat tedarikçisi ödemenizi işleme koyduğunda, ödemeniz seyahat tedarikçisinin bulunduğu ülkede işlenecektir.

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) veya seyahat tedarikçisinin şunları doğrulaması gerekebilir: (i) ödeme kartının geçerliliğini (birkaç gün içinde iade edilen veya seyahat tedarikçisine ödenmesi gereken son ödemeden düşülen sembolik bir bedel üzerinden) ve , (ii) ödeme kartında para mevcudiyeti (kredi kartınızı veren banka tarafından teyit edilecektir).

Bazı bankalar ve kredi kartı şirketleri, uluslararası veya sınır ötesi işlemler için ücret almaktadır. Örneğin, ABD dışındaki bir satıcıda ABD tarafından verilmiş bir kart kullanarak rezervasyon yapıyorsanız, bankanız sizden sınır ötesi veya uluslararası işlem ücreti alabilir. Ayrıca, kart bilgilerinizi ücretlendirilmek üzere uluslararası bir seyahat tedarikçisine iletebileceğimizden, uluslararası seyahat rezervasyonu bankanız veya kart şirketiniz tarafından yapılan uluslararası bir işlem olarak kabul edilebilir. Buna ek olarak, bazı bankalar ve kart şirketleri para birimi dönüştürme işlemi için ücret almaktadır. Örneğin, kredi kartınızın para biriminden farklı bir para biriminde rezervasyon yapıyorsanız, kredi kartı şirketiniz rezervasyon tutarını kredi kartınızın para birimine dönüştürebilir ve sizden bir dönüştürme ücreti alabilir. Döviz kuru ve yabancı işlem ücreti, yalnızca işlemi gerçekleştirdikleri gün bankanız tarafından belirlenir. Bu ücretler veya rezervasyonunuza uygulanan döviz kuru ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa, lütfen bankanızla iletişime geçin.

DÖVİZ ÇEVİRİCİ

Web sitesinde bir para birimi dönüştürücü mevcutsa, aşağıdaki hüküm ve koşullar geçerlidir: Para birimi oranları, halka açık çeşitli kaynakları temel alır ve yalnızca kılavuz olarak kullanılmalıdır. Oranlar doğru olarak doğrulanmaz ve gerçek oranlar değişebilir. Döviz fiyatları her gün güncellenmez. Para biriminin en son güncellendiği gün için para birimi dönüştürücü özelliğindeki tarihi kontrol edin. Bu uygulama tarafından sağlanan bilgilerin doğru olduğuna inanılmaktadır, ancak BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve / veya ilgili tedarikçilerimiz bu doğruluğu garanti veya taahhüt etmemektedir. Bu bilgileri herhangi bir finansal amaç için kullanırken, döviz kurlarının doğruluğunu teyit etmek için kalifiye bir uzmana danışmanızı tavsiye ederiz. Bu bilgilerin kişisel kullanımınız dışında herhangi bir amaçla kullanımına izin vermiyoruz ve bu bilgilerin yeniden satılması, yeniden dağıtılması ve ticari amaçlarla kullanılması açıkça yasaklanmıştır.

PRİME SEYAHAT HİZMETİ

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Rewards programı web sitesinin müşterilerine yalnızca BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'nin takdirine bağlı olarak sunulur ve yalnızca kendi il / bölgesinde reşit olma yaşına ulaşmış kişilere açıktır. İkamet, geçerli bir e-posta adresine sahip olmanız ve Programa kaydolmuş olmanız gerekir.

PUANLARLA ÖDEME YAPIN

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), seçilen sadakat programlarından alınan puanların, Web sitesinde seyahatle ilgili belirli mal ve hizmetler için kullanılmasına izin verir. Web Sitesindeki herhangi bir noktayı değerlendirmek için kullanırsanız veya kaydolursanız, bu hüküm ve koşullar geçerlidir. Web sitesinde puanları kullanmaya hak kazanmak için, bir bedsopia.com hesabına sahip olmanız, Puan Programının sağlayıcısında aktif ve iyi durumda olan uygun bir hesabınızın olması ve satın alma işleminiz için minimum işlem değerini aşmanız gerekir.

HESABINIZI BAĞLAMA: BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), herhangi bir nedenle, tamamen kendi takdirine bağlı olarak kaydı reddetme, Hesabınızın bağlantısını kaldırma veya bedsopia.com'daki puanları kullanma yeteneğinizi sona erdirme hakkını saklı tutar. Kayıt sırasında ve sonrasında Puan Programı sağlayıcısı, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmetine, puan bakiyeniz dahil olmak üzere Hesabınız hakkında bilgiler sağlayabilir.

PUANLARI KULLANMA: Bedsopia.com'da puanlarınızı kullanmak için herhangi bir ücret yoktur. Puanlar yalnızca, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in kendi takdirine bağlı olarak belirleyeceği BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) seyahatle ilgili mal ve hizmetlerin uygun satın alımlarında kullanılabilir. Puan Programı sağlayıcınız, uygun satın alma işleminiz için kullanmayı seçtiğiniz puan miktarını Hesap bakiyenizden düşecektir. Tek bir işlemi tamamlamak için bir Puan Programı sağlayıcısından alınan puanları başka bir sağlayıcıdan alınan diğer sadakat puanlarıyla birleştiremezsiniz. Ancak, uygun bir satın alma işlemini tamamlamak için yeterli puana sahip değilseniz, işlemi tamamlamak için Hesabınızla ilişkilendirilmiş uygun bir kredi kartı kullanabilirsiniz. Bu tür işlemler için uygun kartlar, işlemde kullanılan Puan Programıyla ilişkili kartlarla sınırlı olabilir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), kendi takdirine bağlı olarak, puanları uygun kuponlarla birleştirmenize izin verebilir.

EK ŞARTLAR: Puanlarla yapılan satın alımlar, Puan Programı sağlayıcısı tarafından belirlenen dolar dönüştürme oranına tabidir. Puan Programı sağlayıcısı, herhangi bir zamanda puanı dolar dönüştürme oranlarına çevirme hakkına sahiptir. Ayrıca, bazı Puan Programı sağlayıcıları, herhangi bir işlemde kullanılabilecek minimum puan miktarı belirleyebilir. Ek hüküm ve koşullar geçerli olabilir ve ilgili Puan Programı sağlayıcısının web sitesinde bulunabilir.

ULUSLARARASI SEYAHAT

Yabancı giriş gereksinimlerini karşıladığınızdan ve pasaportlar ve vizeler (transit, iş, turist vb.) gibi seyahat belgelerinizin düzgün olduğundan ve diğer tüm yabancı giriş gerekliliklerinin yerine getirildiğinden emin olmaktan siz sorumlusunuz. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in yabancı giriş koşulları veya seyahat belgeleri ile ilgili özel bir bilgisi yoktur. Müşterileri, uluslararası destinasyonlara seyahat rezervasyonu yapmadan önce ilgili hükümetler tarafından yayınlanan seyahat yasaklarını, uyarıları, duyuruları ve tavsiyeleri incelemeye davet ediyoruz.

Pasaport ve Vize: Bu bilgi için ilgili Elçiliğe veya Konsolosluğa danışmalısınız. Gereksinimler değişebilir. Girişten ve ayrılmadan önce güncel bilgileri kontrol etmelisiniz. Doğru ve yeterli pasaportu, vizeyi veya herhangi bir havayolu şirketi, yetkili makam veya ülke tarafından gerekli görülen diğer seyahat belgelerini yanınızda bulundurmamanız nedeniyle bir uçuşa veya herhangi bir ülkeye girişinizin reddedilmesi durumunda hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz. Bu, uçağı veya havalimanını terk etmeseniz bile uçak tarafından yapılan tüm durakları içerir.

Sağlık: Seyahat için önerilen aşılar değişebilir ve yola çıkmadan önce güncel öneriler için doktorunuza danışmalısınız. Tüm sağlık giriş gereksinimlerini karşıladığınızdan, önerilen aşıları aldığınızdan, önerilen tüm ilaçları aldığınızdan ve seyahatinizle ilgili tüm tıbbi tavsiyelere uyduğunuzdan emin olmak sizin sorumluluğunuzdadır.

Dezenfeksiyon: Yaygın olmasa da çoğu ülke, halk sağlığı, tarım veya çevreye yönelik algılanan bir tehdit varsa uçakları dezenfekte etme hakkını saklı tutar. Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, aşağıdaki dezenfeksiyon prosedürlerini onaylamıştır: (1) yolcular uçaktayken uçak kabinine aerosol haline getirilmiş bir böcek ilacı püskürtün veya (2) yolcular yokken uçağın iç yüzeylerine kalıntı bir ilacı uygulayın.

BEDSOPİA F.Z CO., BELİRLİ ULUSLARARASI HEDEFLERDEKİ SEYAHAT ÜRÜNLERİ İÇİN REZERVASYON SUNARAK, BU ALANLARA SEYAHATİN TAVSİYE EDİLEBİLİR VEYA RİSKSİZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ VERMEZ VE SEYAHATLERDEN KAYNAKLANABİLECEK ZARARLAR VEYA KAYIPLARDAN SORUMLU DEĞİLDİR.

SORUMLULUK REDDİ

Bu Web Sitesinde yayınlanan Bilgi, Yazılım, Ürünler ve Hizmetler, fiyatlandırma hataları dahil olmak üzere hatalar içerebilir. Özellikle, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları, otel, hava, gemi yolculuğu, araba ve diğer seyahat ürünleriyle ilgili bilgiler ve açıklamalarla ilgili herhangi bir hata veya diğer yanlışlıkların doğruluğunu garanti etmez ve bunlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir.Ayrıca BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), Web sitemizdeki fiyatlandırma hatalarını ve / veya yanlış bir fiyatla yapılan rezervasyonları düzeltme hakkını açıkça saklı tutar. Böyle bir durumda, eğer mevcutsa, size rezervasyonunuzu doğru fiyattan tutma fırsatı sunacağız veya rezervasyonunuzu ceza olmaksızın iptal edeceğiz.

Bu Web Sitesinde gösterilen otel derecelendirmeleri yalnızca genel yönergeler olarak düşünülmüştür ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları, derecelendirmelerin doğruluğunu garanti etmez. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve ilgili tedarikçileri, belirli ürün ve hizmetlerin kullanılabilirliği konusunda hiçbir garanti vermez. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve bunların ilgili tedarikçileri, Web Sitesinde istedikleri zaman iyileştirmeler ve / veya değişiklikler yapabilir.

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve bunların ilgili tedarikçileri, bu Web Sitesinde yer alan bilgilerin, yazılımların, ürünlerin ve hizmetlerin herhangi bir amaca uygunluğu ve buna herhangi bir ürün veya hizmetin dahil edilmesi veya sunulması konusunda hiçbir beyanda bulunmamaktadır. Web sitesi, bu tür ürün veya hizmetlerin BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri veya BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları tarafından onaylandığı veya önerildiği anlamına gelmez. Bu tür tüm bilgiler, yazılım ürünleri ve hizmetler, herhangi bir tür garanti olmaksızın "olduğu gibi" sağlanmaktadır. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve ilgili tedarikçileri, bu Web Sitesinin, sunucularının veya BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve / veya ilgili tedarikçilerinden gönderilen herhangi bir e-postanın ücretsiz olduğuna dair tüm garanti ve koşulları reddeder. (Virüsler veya diğer zararlı bileşenler gibi) BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve bunların ilgili tedarikçileri, tüm zımni garantiler ve satılabilirlik, belirli bir yanıta uygunluk, unvan ve koşullar dahil olmak üzere, bu bilgiler, yazılımlar, ürünler ve hizmetler ile ilgili tüm garanti ve koşulları burada reddeder.

Bu Web Sitesinde seyahat veya diğer hizmetleri sağlayan taşıyıcılar, oteller ve diğer tedarikçiler bağımsız yüklenicilerdir ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketlerinin veya BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortaklarının temsilcileri veya çalışanları değildir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketleri ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Ortakları, bu tür tedarikçilerin eylemlerinden, hatalarından, ihmallerinden, beyanlarından, garantilerinden, ihlallerinden veya herhangi bir kişisel yaralanma, ölüm, mülk hasarı veya ortaya çıkan diğer zarar veya masraflardan sorumlu değildir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinin ve BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Ortakların herhangi bir sorumluluğu yoktur ve herhangi bir gecikme, iptal, çifte rezervasyon, grev, mücbir sebepler veya doğrudan kontrolleri dışındaki diğer nedenlerle ilgili herhangi bir sorumluluk ve geri ödeme yapmazlar ve herhangi bir ek için sorumlulukları yoktur.

Hiçbir durumda BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortakları ve / veya ilgili tedarikçileri, erişiminizden kaynaklanan veya herhangi bir doğrudan, dolaylı, cezalandırıcı, tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlardan sorumlu olmayacaktır. Sorumluluğun sınırlandırılması, taraflar arasındaki riskin dağılımını yansıtır. Bu bölümde belirtilen sınırlamalar, bu Kullanım Koşullarında belirtilen herhangi bir sınırlı çözümün temel amacını yerine getiremediği tespit edilse bile geçerliliğini koruyacak ve geçerli olacaktır. Bu Kullanım Koşullarında sağlanan sorumluluk sınırlamaları, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketlerinin, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Ortaklarının ve / veya ilgili tedarikçilerinin yararına olacaktır.

TAZMİNAT

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerini, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Partnerlerini ve / veya onların ilgili tedarikçilerini ve onların memurlarını, direktörlerini, çalışanlarını ve acentelerini herhangi bir iddiaya, dava nedenine, taleplere, geri kazanımlara, kayıplara karşı savunmayı ve tazmin etmeyi kabul edersiniz. Aşağıdakilerin bir sonucu olarak üçüncü şahıslar tarafından getirilen zararlar, para cezaları, cezalar veya makul yasal ve muhasebe ücretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere her tür veya türdeki diğer maliyet veya harcamalar:

1. bu Kullanım Koşullarını veya burada atıfta bulunulan belgeleri ihlal etmeniz;

2. herhangi bir yasayı veya üçüncü bir tarafın haklarını ihlal etmeniz; veya

3. Bu Web Sitesini kullanımınız.

ÜÇÜNCÜ TARAF SİTELERİNE BAĞLANTILAR

Bu Web Sitesi, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti dışındaki taraflarca işletilen web sitelerine köprüler içerebilir, bu tür köprüler yalnızca referansınız için sağlanmıştır. Bu tür web sitelerini kontrol etmiyoruz ve içeriklerinden veya bu tür web sitelerinin gizlilik veya diğer uygulamalarından sorumlu değiliz. Ayrıca, seçtiğiniz bağlantıların veya indirdiğiniz yazılımın (bu Web sitesinden veya diğer web sitelerinden olsun) virüsler, kusurlar ve diğer yıkıcı öğeler gibi öğeler içermediğinden emin olmak için önlemler almak size kalmıştır. Bu tür web sitelerine köprüler eklememiz, bu tür web sitelerindeki materyalin veya operatörleriyle herhangi bir ilişkinin onaylandığı anlamına gelmez.

BU WEB SİTESİNDE BULUNAN YAZILIM

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) mobil uygulaması dahil olmak üzere, bu Web Sitesinden veya mobil uygulama mağazanız aracılığıyla indirmeye sunduğumuz tüm yazılımlar, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinin telif hakkıyla korunan çalışmalarıdır. Bu tür Yazılımları kullanımınız, varsa, Yazılım ile birlikte gelen veya Yazılımın içinde yer alan son kullanıcı lisans sözleşmesinin hükümlerine tabidir. İlk önce Lisans Sözleşmesi koşullarını kabul etmediğiniz sürece, bir Lisans Sözleşmesinin eşlik ettiği veya bu Sözleşmeyi içeren herhangi bir Yazılımı kuramaz veya kullanamazsınız. Bu Web Sitesinde yer alan tüm HTML kodu ve Active X kontrolleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm Yazılımların BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Company, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Partners ve / veya ilgili tedarikçilerimize ait olduğunu ve telif hakkı yasalarıyla korunduğunu lütfen unutmayın. Yazılımın herhangi bir şekilde çoğaltılması veya yeniden dağıtılması açıkça yasaktır ve ciddi hukuki ve cezai yaptırımlarla sonuçlanabilir. İhlal edenler mümkün olan azami ölçüde kovuşturulacaktır.

YUKARIDA BELİRTİLENLERİ SINIRLAMAKSIZIN, YAZILIMIN BAŞKA BİR SUNUCUYA VEYA YERE KOPYALANMASI VEYA ÇOĞALTILMASI VEYA YENİDEN ÇOĞALTILMASI VEYA YENİDEN DAĞITIMI AÇIK ŞEKİLDE YASAKTIR. YAZILIM, YALNIZCA LİSANS SÖZLEŞMESİNİN ŞARTLARINA UYGUN OLARAK GARANTİLİDİR.

YORUMLAR, FOTOĞRAFLAR VE DİĞER GÖNDERİLER

Sizden haber almak bizi memnun etti. Lütfen bu Web Sitesine elektronik posta yoluyla, bu Web Sitesinde veya başka bir şekilde içerik göndererek, herhangi bir sunumda yer alan otel incelemeleri, fotoğraflar, videolar, sorular, yorumlar, öneriler, fikirler veya benzerlerini (topluca, "Gönderimler") unutmayın. ), BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) ve aracılığıyla hizmet verdiğimiz bağlı, ortak markalı ve / veya bağlantılı web sitesi ortaklarına (topluca, "BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Partner") münhasır olmayan, telifsiz, kalıcı, devredilebilir, geri alınamaz ve (a) şu anda bilinen veya bundan sonra tasarlanan herhangi bir ortamda bu tür Sunumları dünya çapında kullanma, çoğaltma, değiştirme, uyarlama, çevirme, dağıtma, yayınlama, türev çalışmalar oluşturma ve kamuya açık bir şekilde sergileme ve ifa etme; ve (b) bu ​​Gönderim ile bağlantılı olarak gönderdiğiniz adı kullanın. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinin, kendi takdirimize bağlı olarak yorumlarınıza veya incelemelerinize atıfta bulunmayı seçebileceğini (örneğin, gönderdiğiniz bir otel incelemesinde adınızı ve memleketinizi listeleme) ve bu tür sunumların tedarikçi ortaklarımızla paylaşılabileceğini kabul edersiniz. . Ayrıca BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerine, bu Kullanım Koşullarını ihlal ederek Gönderimlerdeki sizin veya BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinin haklarını ihlal eden herhangi bir kişi veya kuruluşu hukuken takip etme hakkını veriyorsunuz. Gönderilerin gizli olmadığını ve tescilli olmadığını onaylar ve kabul edersiniz. Gönderilerinizde mevcut olabilecek her türlü 'manevi haklardan (atıf veya bütünlük hakları dahil) açıkça feragat ediyorsunuz ve Gönderilerinizin tarafımızca yayınlanmasına, kullanılmasına, değiştirilmesine, silinmesine veya istismar edilmesine itirazınız olmadığını kabul ediyorsunuz Seyahat Hizmeti Ortakları veya iş ortaklarımızdan veya lisans sahiplerimizden herhangi biri. Sizin tarafınızdan gönderilen veya gönderilen herhangi bir Gönderi için hiçbir sorumluluk kabul etmiyoruz ve hiçbir yükümlülük üstlenmiyoruz. Yorumlarınızı yayınlama yükümlülüğümüz yok; Web Sitesinde hangi yorumların yayınlanacağını belirleme hakkını tamamen kendi takdirimize bağlı olarak saklı tutmaktayız. Bu Kullanım Koşullarını kabul etmiyorsanız, lütfen bize herhangi bir Gönderim sunmayın.

Gönderilerinizin içeriğinden (özellikle bu Web Sitesinde yayınlanan incelemeler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tamamen siz sorumlusunuz. Bu Web Sitesine veya bu Web Sitesinden: (i) herhangi bir yasadışı, tehdit edici, iftira niteliğinde, karalayıcı, müstehcen, pornografik veya tanıtım ve / veya mahremiyet haklarını ihlal edecek veya herhangi bir kanunu ihlal edecek diğer materyal veya içerik yayınlamanız veya iletmeniz yasaktır. ; (ii) herhangi bir ticari materyal veya içerik (bunlarla sınırlı olmamak üzere, herhangi bir mal veya hizmet için para toplama, reklam veya pazarlama); ve (iii) herhangi bir üçüncü şahsın herhangi bir telif hakkını, ticari markasını, patent hakkını veya diğer mülkiyet hakkını ihlal eden, kötüye kullanan veya ihlal eden herhangi bir materyal veya içerik. Yukarıdaki kısıtlamaların herhangi bir şekilde ihlal edilmesinden veya bu Web Sitesine içerik göndermenizden kaynaklanan diğer zararlardan yalnızca siz sorumlu olacaksınız. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in size bildirimde bulunmaksızın gönderdiğiniz herhangi bir içeriğin haklarını kullanabileceğini (örn. Kullanma, yayınlama, silme) kabul edersiniz. Aynı otel için birden fazla yorum gönderirseniz, yalnızca en son gönderiminiz kullanıma uygundur.

Zaman zaman müşterilere otel incelemelerini bırakmaları için teşvikler sunabiliriz (örn. İndirim kuponu / ödül çekilişlerine giriş vb.) Otel incelemelerinin tarafsız ve dürüst olması bizim için önemli olduğundan, bu teşvikler müşterilerimiz için geçerli olacaktır. otel yorumu olumlu veya olumsuzdur.

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), sitelerimiz aracılığıyla son kullanıcılar tarafından gönderilen herhangi bir fotoğrafın sahipliğini, bağlılığını veya onayını iddia etmemektedir.

TELİF HAKKI VE TİCARİ MARKA BİLDİRİMLERİ

Bu Web Sitesinin tüm içeriği © 2020 BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), Bedsopia.com'a aittir. Tüm hakları saklıdır. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), Bedsopia.com ve Airplane logosu, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), bedsopia.com'un tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer logolar veya ürün ve şirket isimleri, ilgili sahiplerinin ticari markaları olabilir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti, Bedsopia.com. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), Bedsopia.com dışındaki taraflarca işletilen web sitelerindeki içerikten sorumlu değildir.

HESAP FESİH

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel), uygun koşullarda ve tamamen BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in takdirine bağlı olarak, sürekli ihlalde bulunduğu kabul edilen aboneleri veya hesap sahiplerini sonlandırma politikasını benimsemiştir. BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) ayrıca kendi takdirine bağlı olarak Web Sitesine erişimi sınırlayabilir ve / veya başkalarının fikri mülkiyet haklarını ihlal eden herhangi bir kullanıcının hesaplarını, tekrarlanan bir ihlal olup olmadığına bakılmaksızın sonlandırabilir. Bir hesap sahibinin veya abonenin sürekli olarak hak ihlalinde bulunduğuna inanıyorsanız, lütfen bildiriminizi doldururken hesap sahibinin veya abonenin tekrar eden bir ihlalci olduğunu doğrulamamız için bize yeterli bilgi sağlayın.

İHLAL EDİCİ MALZEME BİLDİRİMİ

Tarafımızdan barındırılan materyallerin telif hakkınızı ihlal ettiğine iyi niyetle inanıyorsanız, siz (veya temsilciniz) bize aşağıdaki bilgileri içeren yazılı bir bildirim gönderebilirsiniz. Düzgün doldurulmazsa veya eksik kalırsa şikayetinizi işleme koyamayacağımızı lütfen unutmayın. Bildiriminizdeki içerik veya etkinliğin hak ihlalinde bulunup bulunmadığına ilişkin herhangi bir yanlış beyan, sizi zararlardan sorumlu tutabilir.

1. İhlal edildiğini iddia ettiğiniz telif hakkıyla korunan çalışmanın net bir tanımı.

2. Web sitesinde ihlal ettiğini iddia ettiğiniz materyalin, ihlal eden materyalin bağlantısı gibi açık bir şekilde tanımlanması.

3. Adresiniz, e-posta adresiniz ve telefon numaranız.

4. "Telif hakkı ihlali olduğu iddia edilen materyalin telif hakkı sahibi, temsilcisi veya yasa tarafından yetkilendirilmediğine dair iyi niyetli inancınız" olduğuna dair bir beyan.

5. "Bildirimdeki bilgilerin doğru olduğu ve yalan beyanda bulunma cezası altında, şikayette bulunan tarafın, ihlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etme yetkisine sahip olduğu" ifadesi.

6. İhlal edildiği iddia edilen münhasır hakkın sahibi adına hareket etmeye yetkili kişinin imzası.

Bildiriminizi bize e-posta ile info@bedsopia.com, Attn: Trademark Legal Dept.adresine veya aşağıdaki iletişim bilgilerini kullanarak gönderebilirsiniz.

SAYAÇ BİLDİRİMLERİ

Gönderdiğiniz materyal kaldırıldıysa, faks veya normal posta yoluyla aşağıda belirtilen maddeleri açıklayan bir karşı bildirimde bulunabilirsiniz. Bunu yapmadan önce hukuk danışmanı aramak isteyebilirsiniz. Lütfen aşağıdaki ayrıntıları ekleyin:

1. Kaldırılan veya devre dışı bırakılan belirli içeriğin BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in Web Sitesinde göründüğü yerin tanımlanması. Lütfen mümkünse URL adresini sağlayın.

2. Adınız, telefon numaranız ve e-posta adresiniz.

3. Adresinizin bulunduğu yargı bölgesi için UAE Mahkemelerinin yargı yetkisine veya adresiniz TÜRKİYE dışındaysa, BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)'in yapabileceği herhangi bir yargı bölgesi için muvafakat verdiğinize dair bir beyanda bulunmanız ve içeriğinizi bildiren taraftan veya o tarafın temsilcisinden işlem tebliğini kabul edeceğiniz.

4. Şu ifade: "Yalan beyanda bulunma cezası olarak, yukarıda belirtilen içeriğin bir hata veya yanlış tanımlama sonucunda kaldırıldığına veya devre dışı bırakıldığına iyi niyetle inandığıma yemin ederim."

Kağıdı imzalayın.

Yazılı iletişimi aşağıdaki adrese gönderin:

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel)

Adres: pasting

Sheikh Rashid Tower 23th Floor Hot Desk No:71 DWTC DUBAI UAE

PATENT BİLDİRİMLERİ

BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Şirketlerinin sahip olduğu bir veya daha fazla patent, bu Web Sitesine ve Web Sitesi aracılığıyla erişilebilen özellikler ve hizmetler için geçerli olabilir. Bu Web Sitesinin bölümleri bir veya daha fazla patentin lisansı altında çalışır.

HARİTA TERİMLERİ

Bu Web sitesinde bulunan eşleştirmeyi kullanımınız, Microsoft Kullanım Koşulları ve Microsoft Gizlilik Beyanı ile Google Kullanım Şartları ve Google Gizlilik Beyanı'na tabidir. Microsoft ve Google, kendi takdirine bağlı olarak herhangi bir zamanda Kullanım Koşullarını ve Gizlilik Beyanlarını değiştirme hakkını saklı tutar. Ek bilgi için lütfen buraya tıklayın:

https://privacy.microsoft.com/en-US/
http://www.microsoft.com/maps/assets/docs/terms.aspx
http://www.google.com/privacy/privacy-policy.html
http://www.google.com/enterprise/earthmaps/legal/us/maps_AUP.html
https://www.google.com/help/legalnotices_maps/
http://maps.google.com/help/terms_maps.html

Haritalamada kullanılan OpenStreetMap coğrafi verileri (c) OpenStreetMap katılımcılarıdır Open Database License (ODbL)

GENEL

Bu Kullanım Koşulları, yasaların ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın Tahkim Yasası ve UAE yasalarına tabidir.

Bu Sözleşmenin veya bu Web Sitesinin kullanımının bir sonucu olarak sizinle BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti Şirketleri arasında hiçbir ortak girişim, ortaklık veya istihdam ilişkisi olmadığını kabul edersiniz.

Bu Sözleşmenin herhangi bir bölümünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olduğu tespit edilirse, geri kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmeyecek veya bozulmayacaktır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünü herhangi bir zamanda uygulamadaki başarısızlığımız veya gecikmemiz, gelecekte aynı veya diğer hüküm (ler) i uygulama hakkımızdan feragat etmez.

Bu Sözleşme (ve burada atıfta bulunulan diğer şartlar ve koşullar veya politikalar), bu Web Sitesi, hizmetlerimiz ve bizimle olan ilişkilerinizle ilgili olarak sizinle BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) arasındaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki veya eşzamanlı olanların yerini alır. Bu Sözleşmenin ve elektronik biçimde verilen herhangi bir bildirimin basılı bir versiyonu, adli, tahkim veya diğer idari işlemlerde, orijinal olarak oluşturulan ve basılı biçimde tutulan diğer ticari belgeler ve kayıtlarla aynı ölçüde ve aynı koşullara tabi olarak kabul edilebilir olacaktır.

Bu Web Sitesinde bahsedilen şirketlerin, ürünlerin, kişilerin, karakterlerin ve / veya verilerin hayali isimleri herhangi bir gerçek kişiyi, şirketi, ürünü veya olayı temsil etme amacını taşımaz.

Burada açıkça verilmeyen tüm haklar saklıdır.

SERVİS YARDIMI

Sorularınıza hızlı yanıtlar veya bizimle iletişim kurma yolları için Müşteri Destek Merkezimizi ziyaret edin. Veya şu adresten bize yazabilirsiniz:

• Attn: Müşteri Hizmetleri

• BEDSOPIA F.Z Co.(Prime Travel) Seyahat Hizmeti, Bedsopia.com.